Breathe Tech

Spørsmål og svar

Hva gjør BREATHE|Smart måler?

Monitorene måler svevestøv i luften, spesielt PM2.5 (partikler så små som 2.5 mikrometer i diameter). Disse partiklene er den dødeligste formen for luftforurensning på grunn av deres evne til å trenge dypt inn i lungene og blodstrømmen.

Kilder til partikler inkluderer kjøretøyutslipp, fabrikker, byggeplasser og forbrenning av fossilt brensel. Det dannes også ved å grille mat på kull- eller gassgriller, brenne blader, røyke sigaretter og brenne ved i peiser eller ovner.

Hva er PM2.5 og hvorfor er det skadelig?

Fin partikler, kjent som PM2.5, var den femte ledende dødsårsaken i verden i 2015, og rapporterte om lag 4.1 millioner globale dødsfall årlig. Nåværende bevis tyder på at PM2.5 alene forårsaker flere dødsfall og sykdommer enn alle andre miljøeksponeringer tilsammen. Når røyking er på vei ned, fører luftforurensning nå til flere dødsfall årlig enn tobakk. Samtidig som PM2.5 påvirker alle, mennesker med puste- og hjerteproblemer, barn og eldre er mest følsomme for det.

Utsatt for PM2.5 har vist seg å forårsake hjerteinfarkt, uregelmessig hjerterytme, forverret astma, nedsatt lungefunksjon, økte luftveisymptomer, som irritasjon i luftveiene, hoste eller pustevansker, kreft og for tidlig død hos mennesker med hjerte- eller lungesykdom.

Hvorfor trenger jeg en BREATHE|Smart følge?

Det meste av tiden kan vi ikke se luftforurensning, så folk skjønner ikke hvor ille det er, men over 90% av verdens befolkning bor på steder der luftkvaliteten overskrider retningslinjene for Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer. BREATHE|Smart gjør det usynlige, synlige og varsler deg når forurensningsnivået er skadelig for helsen til deg og din familie.

BREATHE|Smart skjermer gir deg den informasjonen du trenger for å redusere eksponeringen for giftig luft.

Hvordan gjør BREATHE|Smart måle luftforurensning?

BREATHE|Smart er bygget rundt en meget nøyaktig lasersensor. En vifte trekker luft inn i enheten gjennom sideventilene til sensoren som bruker laserspredningsteknologi for å beregne antall og størrelse på mikroskopiske partikkelformige miljøgifter. Målinger blir tatt hvert sekund og vises på skjermen, slik at du enkelt kan se hva som er i luften rundt deg.

Trenger jeg en smarttelefon å lage BREATHE|Smart arbeide?

Nei, BREATHE|Smart er en frittstående enhet, så du trenger ikke en smarttelefon, app eller abonnement for å få det til å fungere. Bare slå på den og luftkvaliteten vises på skjermen.

Hva betyr BREATHE|Smart skipet med?

BREATHE|Smart leveres med alt du trenger for å overvåke luftkvaliteten din både hjemme og på farten: BREATHE|Smart monitor, strømadapter, ladekabel, ladedokk og monteringsrem er alt inkludert i esken.

Hva er luftkvalitetsindeksen (AQI)?

AQI er en indeks for rapportering av luftkvalitet. Den forteller deg hvor ren eller forurenset luften din er, og hvilke tilhørende helseeffekter kan være en bekymring for deg. AQI fokuserer på helseeffekter du kan oppleve i løpet av noen få timer eller dager etter å puste forurenset luft.

Tenk på AQI som en skala som går fra 0 til 500. Jo høyere AQI-verdi, jo større er luftforurensningen og desto større er helseproblemet. For eksempel representerer en AQI-verdi på 50 god luftkvalitet med lite potensiale for å påvirke folkehelsen, mens en AQI-verdi over 300 representerer farlig luftkvalitet.

BREATHE|Smart skjermer viser øyeblikkelig gjeldende AQI på skjermen, slik at du raskt kan se gjeldende forhold. 

Så luften er dårlig, hva kan jeg gjøre med det?

BREATHE|Smart er designet for å hjelpe deg å ta livsstilsvalg slik at du kan puste renere luft. Studier har vist at du kan redusere eksponeringen med så mye som 50% bare ved å ta alternative ruter. Med BREATHE|Smart, kan du finne tryggere gater, enten du går eller sykler på jobb, trener eller leker i parken.

Når du er innendørs, BREATHE|Smart vil høre alarmer når luftkvaliteten forringes og gi deg beskjed når du trenger å lufte, spesielt nyttig på kjøkkenet, barnehagen eller arbeidsområdet.

Hvor kan jeg bruke den?

Overalt! BREATHE|Smart har blitt designet for å være virkelig bærbar, så det fungerer hjemme og på farten når du trenger det mest. Klem den til sykkelen, barnevognen eller vognen med den medfølgende stroppen, eller bruk den hjemme på kjøkkenet, soverommet eller barnehagen.

 

Flere spørsmål? Vær så snill kontakt oss.